Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiker:
Sport Knight®
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg (Hessen)

BTW ID: DE330091644
Directeur: Marco Rudelt

Contact email:
Support@Sport-Knight.de
Voor vragen over service, facturen, retouren, annuleringen, ondersteuning en bestelinformatie of sneller & makkelijker via ons contactformulier.

Geschaeftsführung@Sport-Knight.de
Voor vragen over de pers, personeel / banen, verkoop, marketing, samenwerking, bulkorders, B2B en andere zakelijke vragen. Alstublieft geen service-/ondersteuningsverzoeken, deze worden onder deze e-mail niet beantwoord. Wij vragen om uw begrip.

1 Toepassingsgebied

Deze “Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen de gebruiker en de consument. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn (volgens § 13 BGB).

2 contractuele partners

Het koopcontract wordt gesloten met de gebruiker Sport Knight©, eigenaar: Marco Rudelt, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg, BTW-nummer: DE330091644, bevoegde rechtbank: Friedberg/Hessen.  


3 sluiting van het contract

De bepalingen van deze AV zijn van toepassing op bestellingen die door consumenten via de website worden geplaatst www.Sport-Knight.de van de Sport-Knight® onlineshop.

De presentatie en beschrijving van de goederen op de website van de Sport-Knight® shop vormt geen juridisch bindend contractaanbod.

Door een product te bestellen door aan het einde van het bestelproces op de knop "Bestellen tegen betaling", "Betalen", "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die op de bestelpagina staan ​​vermeld. Uw koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling met een orderbevestiging per e-mail direct na ontvangst van uw bestelling accepteren.

De tekst van het contract wordt opgeslagen bij bestellingen. Consumenten ontvangen een e-mail met de bestelgegevens en de geldende voorwaarden, annuleringsvoorwaarden en verzendingsvoorwaarden. Na het sluiten van het contract zijn de bestelgegevens niet meer online in te zien.

4 betaling

De vervaldatum voor betaling is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. U kunt in de online shop als volgt betalen:

Betaling met creditcard:
De bestelling per creditcard wordt bijzonder beschermd door SSL-codering van de gegevens. Wanneer een creditcard wordt misbruikt, dekken de meeste banken ofwel alle kosten die voortvloeien uit het misbruik, ofwel beperken ze de aansprakelijkheid van hun klanten.

Betaling via PayPal:
Bij online bestellen kunt u ook snel en veilig betalen via PayPal / PayPal Express. Selecteer tijdens het bestelproces eenvoudig de PayPal-betaalmethode. Na het plaatsen van de bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar PayPal om daar uw betaling te verrichten.

Voor een betaling met PayPal is het noodzakelijk om een ​​PayPal account aan te maken. In de PayPal-rekening vult u eenmalig uw bankgegevens of uw creditcardgegevens in. Voor elke toekomstige aankoop bij PayPal heeft u alleen uw PayPal-gebruikersgegevens en uw wachtwoord nodig.

U kunt meer informatie over PayPal vinden op: www.paypal.de.

Betaling via overschrijving (vooruitbetaling) / onmiddellijke overschrijving:
Bestellingen kunnen worden betaald via overschrijving / instantoverschrijving. Gelieve het totaalbedrag van uw bestelling/factuur over te maken naar de volgende rekening via de "Overschrijving (vooruitbetaling)" betaalmethode:

Bank: Frankfurt Volksbank
Naam: Pakketten
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Doel: BELANGRIJK! Vul hier je ordernummer in 

Uw bestelling wordt pas verwerkt en verzonden na de binnenkomende overboeking vooraf op onze zakelijke rekening.

De betalingstermijn is 14 dagen, beginnend met de besteldatum.

Wij willen u erop wijzen dat vooruitbetaling een bindend koopcontract inhoudt. Het niet naleven van de gestelde betalingstermijn leidt tot achterstallige boetes.

Mocht je hier vragen over hebben, dan staat ons support team natuurlijk graag voor je klaar. Gebruik hiervoor het volgende e-mailadres: Support@Sport-Knight.de

- Betalingen via Klarna Sofortüberweisung worden nog steeds uitgevoerd in de winkel, aan de kassa. 

Zodra we de directe overboeking hebben ontvangen, wordt je bestelling vrijgegeven en verzonden. De levertijd wordt met deze tijd verlengd. 

Betaling op factuur, Klarna / AGB's: 
Betaling op factuur en financiering In samenwerking met Klarna AB, Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening en aankoop op afbetaling aan als betalingsoptie.

Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna factuur - Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 30 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.
Bij aankoop op rekening bij Klarna rekent de webshop een vergoeding van 0 euro per bestelling.

Klarna aankoop op afbetaling - Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). U vindt meer informatie over Klarna aankoop op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet hier

Betaling met factuur - per e-mail verzoek:
Betaling per factuur (exclusief Klarna-factuur), kan alleen via onze support-e-mail Support@Sport-Knight.de apart worden aangevraagd.

Bij bestelling op rekening verbindt u zich ertoe de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen te betalen. We sturen het factuurdocument per e-mail. Indien één of meerdere artikelen worden geretourneerd, kan het factuurbedrag worden verminderd in functie van de reeds geretourneerde goederen. Maak uw factuurbedrag over op de volgende rekening:

Bank: Frankfurt Volksbank
Naam: Pakketten
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Doel: SportKnight (vul uw volledige naam en uw ordernummer in)


5 Levering, leveringsbeperkingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de beschrijving van een geselecteerd product, gelden de volgende levertijden voor de levering: klik hier.
In uitzonderlijke gevallen (bijv. douanebeperkingen, bulkbestellingen e.d.) kan de levering langer duren.

De verzendperiode begint na inkomende betaling via bankoverschrijving, PayPal of andere betaalmethoden die kunnen worden geselecteerd.

Mocht de levertijd wijzigen om een ​​reden die niet door ons is veroorzaakt, b.v. Indien bijvoorbeeld overmacht, bulkbestellingen of dergelijke vertraging oplopen of levering niet mogelijk is, hebben wij het recht de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen en in uitzonderlijke gevallen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van herroeping van het contract zijn wij verplicht de koper onmiddellijk op de hoogte te stellen van de niet-beschikbaarheid en de koper de reeds betaalde vergoeding terug te betalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongunstige weersomstandigheden, officiële interventie, operationele storingen, stakingen, uitsluitingen, werkverstoringen veroorzaakt door politieke of economische omstandigheden, embargo's, terroristische daden, epidemieën of epidemieën, epidemieën, grenssluitingen, douane-inspecties, piraterij, gebrek aan van noodzakelijke grondstoffen en voorraden, misoogsten, transportvertragingen door verkeersstoringen en daarnaast elke onvermijdelijke gebeurtenis (overmacht) die zich voordoet bij ons, onze leveranciers of in derde bedrijven waarop het onderhoud van onze activiteiten of onze kunnen leveren hangt af. Bij herroeping van het contract om een ​​van de bovengenoemde redenen bestaat er geen recht op schadevergoeding.

6 Risico overgaan

Het risico van beschadiging of vermissing van de goederen berust bij de gebruiker tot het moment van overhandiging van de goederen en gaat pas over op de consument bij de overhandiging van de goederen.

7 eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen, inclusief nevenvorderingen, vorderingen tot schadevergoeding en toekomstige vorderingen volledig zijn betaald.

8 Aansprakelijkheid voor gebreken in levering / garantie

Voor gebreken in leveringen, inclusief de afwezigheid uitdrukkelijk gegarandeerde eigenschappen, is de verkoper aansprakelijk met uitsluiting van verdere vorderingen. 

8.1. Al die onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop onbruikbaar blijken te zijn of waarvan de bruikbaarheid niet onaanzienlijk is aangetast, worden naar keuze van de verkoper kosteloos gerepareerd of vervangen. De constatering van dergelijke gebreken dient onverwijld schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper.

8.2. De koper heeft het recht om de volgende claims voor gebreken te doen gelden: De garantierechten van de klant zijn gebaseerd op de algemene wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders aangegeven. Voor oplaadbare batterijen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Een batterij wordt als versleten beschouwd wanneer deze onder 60% van zijn nominale capaciteit zakt. Bij problemen die later dan 6 maanden na aankoop optreden, moet de koper bewijzen dat het defect vanaf het begin bestond en niet is veroorzaakt door ondeskundige behandeling, anders vervalt de garantieverplichting voor batterijen na 6 maanden.

8.3. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door de volgende redenen: ongeschikt of oneigenlijk gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling, ongeschikte bedrijfsmaterialen, verkeerd gebruik, ongeschikt gebruik, chemische, fysieke, aerodynamische, weers-, elektrotechnische of elektrische invloeden, voor zover deze niet aan de verkoper liggen.

8.4. Na kennisgeving aan de verkoper moet de koper de verkoper de nodige tijd en gelegenheid geven om alle reparaties en vervangende leveringen uit te voeren die de verkoper nodig acht, anders is de verkoper vrijgesteld van aansprakelijkheid voor gebreken. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfszekerheid en ter voorkoming van onevenredig grote schade, in welk geval verkoper onverwijld op de hoogte moet worden gesteld of verkoper in gebreke blijft met het verhelpen van het gebrek, heeft klant het recht, na schriftelijke toestemming van de verkoper, het gebrek zelf te herstellen of door derden te laten verwijderen en vergoeding van de noodzakelijke kosten van verkoper te vorderen.

8.5. Van de directe kosten van de reparatie of vervangende levering draagt ​​de verkoper de kosten van het vervangende onderdeel inclusief verzending, evenals de redelijke kosten van demontage en installatie, indien dit afhankelijk is van de situatie in het individuele geval redelijkerwijs kan worden gevergd , de kosten van eventuele noodzakelijke terbeschikkingstelling van zijn monteurs en assistenten. Daarnaast dekt de klant de kosten.

8.6. De garantietermijn voor het vervangende onderdeel en de reparatie is 3 maanden, maar loopt in ieder geval tot de oorspronkelijke garantietermijn voor het geleverde artikel is verstreken. De aansprakelijkheidstermijn voor gebreken aan de geleverde zaak wordt met de duur van de onderbreking verlengd tot de werkzaamheden veroorzaakt door de reparatiewerkzaamheden.

8.7. Wijzigingen of reparaties die door de klant of derden onjuist zijn uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, doen de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen teniet.

8.8. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan, zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.  

9 abonnementen op Sport-Knight®

9.1. De klant heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op geselecteerde producten in onze online shop.

9.2. De abonnementsbestelling wordt gedaan door de informatie op het bestelformulier op onze website in te vullen en deze gegevens te verzenden. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, sluit de klant het bindende abonnementscontract.

9.3. Voordat u de bestelling verzendt, kunt u de door u ingevoerde gegevens op elk moment wijzigen en inzien en invoerfouten corrigeren

9.4. De klant heeft de keuze uit de volgende abonnementen: elke twee weken, elke maand, elke tweede maand of elke derde maand.

9.5. Abonnement levering

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Wijzigingen in naam en adres of e-mail dienen ons terstond in tekstvorm te worden doorgegeven om een ​​correcte en tijdige levering te garanderen. De aanvang van de levering is gebaseerd op de datum vermeld in de bestelling of op de eerstvolgende mogelijke datum voor verkoopdoeleinden. De eerstvolgende levering van het product vanaf deze datum en de door de klant gekozen abonnementsoptie wordt geleverd.

9.6. Duur & kortingsrechten van een abonnement

De abonnementskorting geldt pas nadat het abonnement drie keer is afgeleverd. Het abonnement kan te allen tijde en naar believen door de klant worden verlaagd, verhoogd of volledig worden opgezegd. Indien de klant het abonnement opzegt voordat de drievoudige levering heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op de door Sport-Knight® aangeboden kortingen en wordt het verschil met de oorspronkelijke aankoopprijs aan de klant in rekening gebracht.

10 Waardebonnen

10.1 Vouchers kunnen alleen in onze onlineshop worden ingewisseld.

10.2. De waarde van de voucher is niet de minimale bestelwaarde. Als de aankoopwaarde lager is dan de waarde van de voucher, kan het resterende bedrag dienovereenkomstig worden gebruikt voor de volgende aankoop.

10.3. Vouchers kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra vouchers te kopen.

10.4. Als de waarde van de voucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kun je een van de betalingsmethoden kiezen die we aanbieden om het verschil te verrekenen.

10.5. Een contante betaling van vouchers of vouchertegoed is niet mogelijk.

10.6. De bon is 10 jaar geldig.

10.7. Vouchers zijn uitgesloten van het herroepingsrecht van 30 dagen. Voor cadeaubonnen geldt de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen.

11 Voorwaarden voor deelname aan de Sport-Knight® Sweepstakes

11.1 Promotor

Als organisator van Sport Knight® competitie geldt:

Sport Knight®
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg

11.2 Deelname:

(a) Deelname aan de Sport-Knight wedstrijd vindt uitsluitend plaats via de sociale netwerken, Instagram en Facebook.

(b) Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking voor deelname.

(c) Voor een geldige deelname moet de deelnemer een foto uploaden op de sociale netwerken Instagram of Facebook en met hashtag #SportKnight Vergissing. Alle foto's met de juiste hashtag #SportKnight zijn geüpload, nemen automatisch deel aan de uiteindelijke trekking.

(d) Elke deelnemer mag meerdere foto's uploaden, maar elke deelnemer mag slechts één keer per maand deelnemen aan de laatste trekking

(e) De sluitingsdatum voor inschrijvingen is de laatste dag van elke maand om middernacht.

(f) Het in het kader van de wedstrijd ingezonden beeldmateriaal mag geen pornografische, obscene, beledigende, lasterlijke, racistische, rechts-extremistische of andere obscene inhoud bevatten, noch mag het in strijd zijn met algemene ethische principes of de richtlijnen van de genoemde platforms. Het uploaden van overeenkomstige afbeeldingen leidt tot uitsluiting van de #SportKnight Wedstrijd. Bij ernstige overtredingen behoudt Sport-Knight® zich het recht voor om het beeldmateriaal zonder opgaaf van redenen direct te verwijderen en na onderzoek te melden bij de bevoegde instanties.

11.2 Prijzen:

(a) De volgende prijzen worden uitgereikt onder deelnemers aan de #SportKnight Prijstrekking: elke selectie van sportproducten met een waarde tot € 1000!

(b) Winnaars worden bepaald door loting, die allemaal #SportKnight getagde afbeeldingen op sociale netwerken zoals Instagram en Facebook.

(c) De winnaars van de #SportKnight Prijstrekkingen worden uiterlijk op de 10e werkdag van de volgende maand via sociale netwerken aangekondigd.

12.3 Gebruiksrechten:

(a) De deelnemers verzekeren dat ze de onbeperkte auteursrechten en exploitatierechten op het geüploade beeldmateriaal hebben, dat alle erop afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie en dat het beeldmateriaal vrij is van rechten van derden. Mochten derden echter aanspraken doen gelden op grond van schendingen van auteursrechten en exploitatierechten, Sport Knight® vrijgesteld van alle aanspraken.

(b) Elke deelnemer verlaat Sport Knight® het onherroepelijke recht, onbeperkt qua locatie en tijd, om het geüploade beeldmateriaal gratis te gebruiken, bijvoorbeeld voor reclame voor de wedstrijd - met vermelding van de maker. De overdracht van de gebruiksrechten geldt in het bijzonder voor de publicatie van de afbeeldingen in de eigen media van het bedrijf, zoals de website www.sport-knight.de, de verschillende social media kanalen en nieuwsbrieven van het bedrijf, etc.

12.4 Juridische procedure:

(a) Rechtsvordering is definitief.

(b) medewerkers van Sport Knight® zijn uitgesloten van deelname.

(c) Dat #SportKnight® Sweepstakes is niet verbonden met Instagram of Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Instagram of Facebook. De loterij rechtvaardigt geen juridische claims tegen Instagram en Facebook. Alle informatie in het kader van deze wedstrijd wordt uitsluitend gebruikt door Sport Knight® verstrekt.


13
Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

De verantwoordelijke consumentenarbitragecommissie is:

Universele arbitragecommissie van het Federaal Centrum voor Arbitrage eV
Strassburger Strasse 8
77694 Kehl am Rhein
www.verbraucher-schlichter.de

Om de genoemde geschillen te beslechten, zullen wij deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze instantie.