herroepingsrecht

Herroepingsrecht

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annulering

herroepingsrecht
De 30 dagen geld-terug-garantie begint bij ontvangst van de goederen.
Met dit extra recht kunt u ook na de
14 dagen opzegtermijn om van het contract te worden bevrijd.
Hier geldt het volgende:
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.
Nadat wij de goederen hebben ontvangen, worden deze door ons team gecontroleerd en verwerkt. Na controle en verwerking wordt het aankoopbedrag uiterlijk 14 . naar u verzonden Dagen, teruggestort op uw betaalmethode.


Bovendien kunt u uw contract na een periode van 14-30 dagen herroepen, nNadat we de goederen hebben ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 . naar je verzonden dagen in de vorm van een voucher voor de waarde van uw goederen die per e-mail is verzonden.

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen 
(Marco Rudelt, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg (Hessen), Support@Sport-Knight.de 
door middel van een duidelijke verklaring
(bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail)
informeren over uw beslissing om dit contract te herroepen.
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je dit contract herroept, krijgen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, (daarnaast met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden) door ons), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

-U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

-U draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen.

-U moet betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.


Uitsluitings- of uitdovingsredenen

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten
Uw contract is uitgesloten van het herroepingsrecht als het volgende van toepassing is:

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.

- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren.

- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

- De levering van audio- en video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de bevalling.

  • Volgens Section 312 g, 2, zin 1, nr. 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) bij overeenkomsten voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor terugzending als hun zegel na verwijdering is verwijderd levering.
  • Volgens § 312 g (2) zin 1 nr. 4 BGB voor contracten voor de levering van goederen, als deze na levering vanwege hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

In deze gevallen heeft de consument (in de zin van 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek) in eerste instantie geen wettelijk herroepingsrecht.

________________________________________________________________

                                               terugtrekking vorm

Wij betreuren de annulering van uw bestelling en dat het artikel niet aan uw eisen en wensen voldoet.

Als u besluit uw artikel(en) niet te houden, stuur het dan terug naar het volgende adres:
Rücksendeadres:
Sport Ridder
Pakketten
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg

Voor het retourneren kunt u het retourformulier downloaden.

Download het retourformulier

Belangrijk:
Wij verzoeken u het formulier in te vullen en bij de retourzending te voegen. Dit is de enige manier waarop we een probleemloze terugbetaling kunnen garanderen.
Dit vereenvoudigt en versnelt ook het terugbetalingsproces.
Houd er rekening mee dat zodra we de retourzending hebben ontvangen, deze door ons team wordt gecontroleerd en verwerkt.
Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de Opbrengst, teruggestort op uw betaalmethode.