herroepingsrecht

herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten (B2C)

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Net als veel andere milieubewuste bedrijven worden we altijd aangemoedigd om retourzendingen op zijn best te vermijden.
DOmwille van het milieu zorgen retourzendingen voor extra CO2-uitstoot, gecombineerd met meer verpakkingsafval, wat we altijd met een gerust geweten proberen te vermijden.
Natuurlijk levert een retour ook voor ons enorm veel extra werk en extra kosten op.

Indien u een omruiling doet, willen wij u er bij voorbaat op wijzen dat wij, in het belang van het milieu en om molenaars te besparen, de pakketten die wij ontvangen het liefst hergebruiken, uiteraard alleen voor zover mogelijk.

Herroepingsrecht voor bedrijven (B2B)
U heeft als ondernemer geen wettelijk herroepingsrecht. Een contractueel herroepingsrecht wordt niet verleend.
Voor bestellingen en aanvragen voor grote bestellingen in het B2B-gebied geldt uitdrukkelijk een aparte levertijd.
Over de verzend- en levertijd zullen wij u separaat informeren, hierbij dient geen rekening gehouden te worden met de op onze website vermelde levertijden.

Annulering

herroepingsrecht
De 30 dagen geld-terug-garantie begint bij ontvangst van de goederen.
Dit extra recht stelt u in staat om het contract te herroepen, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.
Hier geldt het volgende:
-U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
Nadat de goederen zijn aangekomen, worden ze gecontroleerd en verwerkt door ons team. Na controle en verwerking krijgt u uiterlijk 14 . het aankoopbedrag uitbetaald Dagen, teruggestort op uw betaalmethode.

- Bovendien kunt u uw contract na een periode van 14 dagen -30 dagen annuleren, nadat de goederen bij ons zijn aangekomen, wordt de aankoopprijs binnen 14 dagen naar u verzonden in de vorm van een voucher voor het bedrag van uw goederen waarde per e-mail verzonden.
Cadeaubonnen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht van 30 dagen. Voor cadeaubonnen geldt de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen.

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden;

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (met uitzondering van de extra retourkosten als gevolg van de retourzending en eventuele douanekosten) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop we de opbrengst.
Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

-U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

-U draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen.

-U moet betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of verval:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten
Uw contract is uitgesloten van het herroepingsrecht als het volgende van toepassing is:

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.
- het leveren van door Sport-Knight® aangeboden digitale producten. Door een digitaal product aan te schaffen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de uitvoering van de overeenkomst voordat de herroepingstermijn is verstreken. U erkent hierbij dat het herroepingsrecht vervalt wanneer de aankoop is voltooid, in verband met de ontvangst van het digitale product of de uitvoering van de bestelling.

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.

- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren.

- De levering van audio- en video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de bevalling.

  • Volgens Section 312 g, 2, zin 1, nr. 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) bij overeenkomsten voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor terugzending als hun zegel na verwijdering is verwijderd levering.
  • Volgens § 312 g (2) zin 1 nr. 4 BGB voor contracten voor de levering van goederen, als deze na levering vanwege hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.
  1. In deze gevallen heeft de consument (in de zin van 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek) in eerste instantie geen wettelijk herroepingsrecht.

Retouren vanwege onbestelbaarheid / filiaalroutering en meer:
In het geval van een retourzending zijn de retourkosten voor rekening van de koper.
Uitgezonderd hiervan zijn goederen die beschadigd zijn door bijvoorbeeld verzending. In overleg met de verkoper wordt er geruild voor beschadigde leveringen of anders worden de retourkosten vergoed. Het geheel moet dienovereenkomstig worden goedgekeurd en georganiseerd door de verkoper, via communicatie met de verkoper. Wij nemen geen kosten voor onze rekening als gevolg van een naar eigen inzicht teruggestuurd pakket, dat duurder zou zijn dan de door ons georganiseerde retourzending.
We verzenden onze bestellingen via winkelroutering:
Met de filiaalroutingservice krijgt het item een ​​tweede kans om de ontvanger te bereiken als het niet kan worden afgeleverd omdat de ontvanger niet op het opgegeven adres kan worden gevonden. In plaats van de onbestelbare zending rechtstreeks terug te sturen naar de afzender, wordt deze gedeponeerd in het dichtstbijzijnde filiaal met pakketbezorging voor afhaling door de ontvanger. In dit geval wordt u per e-mail geïnformeerd waar uw zending klaar staat om af te halen. De bewaartermijn van de takken is 7 dagen.
Als de zending wordt opgehaald, bespaart dit kosten en moeite die bij een retour zouden ontstaan.
Als u de goederen niet ophaalt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Aangezien wij bij een retourzending eventuele extra kosten maken naast de reeds betaalde verzendkosten naar uw afleveradres, dient de koper de gemaakte kosten te vergoeden. 
Bij weigering van acceptatie, stopzetting van het pakket, niet-bezorgbaarheid door bijvoorbeeld een onjuist afleveradres of het niet vinden van de koper, komen de gemaakte retourkosten/retourbezorgkosten voor rekening van de koper.

Deze prijzen zijn voor Duitsland als volgt samengesteld:
Ruilen (vanwege verkeerd gekozen kleur/maat of vergelijkbaar): 2.95€
Pakketstop - terug naar afzender: € 3,95
Verkeerd afleveradres - retour afzender: € 3,95
Acceptatie geweigerd - teruggestuurd naar afzender: € 3,95
Klant niet beschikbaar / niet identificeerbaar - retour afzender: € 3,95
Retourreden onbekend - retour afzender: € 3,95
Pakket niet afgehaald in het filiaal, bewaartermijn overschreden - teruggestuurd naar de afzender: € 4,95

Voor alle andere landen (behalve Duitsland), inclusief Oostenrijk en Zwitserland, zijn de prijzen als volgt samengesteld:
Pakketstop, - verkeerd afleveradres, - acceptatie geweigerd, - klant niet beschikbaar / niet identificeerbaar, - pakket niet afgehaald in het filiaal, - bewaartermijn overschreden: € 11,90

________________________________________________________________

Net als veel andere milieubewuste bedrijven worden we altijd aangemoedigd om retourzendingen op zijn best te vermijden.
Omwille van het milieu zorgen retourzendingen voor extra CO2-uitstoot, gecombineerd met meer verpakkingsafval, wat we altijd met een gerust geweten proberen te vermijden. Uiteraard levert een retour ook voor ons enorm veel extra werk en extra kosten op.terugtrekking vorm

Wij betreuren de annulering of omruiling van uw bestelling en dat het artikel niet aan uw eisen en wensen voldoet.
Ons supportteam helpt je graag verder!

Belangrijk:
Als u uw bestelling wilt annuleren, ruilen, ontbrekende onderdelen wilt laten opsturen of een terugbetaling wilt aanvragen, neem dan contact met ons op. 
Klik a.u.b. hierom uw zaak te portretteren
Alleen zo kunnen we een probleemloze afhandeling garanderen.
Dit vereenvoudigt en versnelt ook het terugbetalingsproces.
Indien u een ruil doet, wijzen wij u er bij voorbaat op dat wij, omwille van het milieu en om molenaars te besparen, het liefst gebruik maken van de geretourneerde (ruil)pakketten die wij ontvangen, uiteraard alleen voor zover mogelijk.


Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen:  
Sport-Knight®, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg (Hessen),
E-mail: Support@Sport-Knight.de 

door middel van een duidelijke verklaring
(bijv. brief per e-mail of per post)
informeren over uw beslissing om dit contract te herroepen.
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.
Als u ruilt willen wij u er alvast op wijzen dat wij, omwille van het milieu en de molenaarsbesparing, de voorkeur geven aan de retouren die bij ons binnenkomen(Aandelenbeurs)-Pakketten opnieuw gebruiken, uiteraard alleen voor zover mogelijk.

Helaas geven we normaal gesproken geen retourbonnen af. Maar je hebt gratis verzending naar huis bij je bestelling in onze winkel.
Als je besluit dat je je artikel(en) niet wilt houden of als je ze wilt ruilen, stuur ze dan terug naar het volgende adres:

Rücksendeadres:

Naam: Sport Knight®
Straat: Am Wartfeld 7
Postcode / Stad: 61169 Friedberg (Hessen)

Houd er rekening mee dat zodra we de retourzending hebben ontvangen, deze door ons team wordt gecontroleerd en verwerkt.
Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel teruggestort, teruggestort op uw betaalmethode.