Privacybeleid

Impressum:

Gebruiker:
Sport Ridder®
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg (Hessen)

BTW ID: DE330091644

Directeur: Marco Rudelt

Contact email:
Support@Sport-Knight.de
-Service, facturen, retouren, annuleringen, ondersteuning, bestelinformatie.
Vragen hierover zijn snel en eenvoudig via ons contactformulier

Geschaeftsführung@Sport-Knight.de
-Pers, personeel / banen, verkoop, marketing, samenwerkingen, bulkbestellingen, B2B, andere zakelijke vragen.                  Geen service-/ondersteuningsverzoeken. Deze komen in deze e-mail niet beantwoord. Wij vragen om uw begrip.

Let op in overeenstemming met de regeling voor online geschillenbeslechting

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr
Onze e-mail is: Support@Sport-Knight.de

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform. Gebruik ons ​​e-mailadres hierboven om contact met ons op te nemen.
 

Disclaimer - wettelijke mededelingen

1 Waarschuwing over inhoud:

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website kan echter niet instaan ​​voor de juistheid en tijdigheid van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. Bijdragen geïdentificeerd door naam weerspiegelen de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand; in dit opzicht ontbreekt de wettelijke verplichting van de aanbieder.

2 externe links:

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst tot stand werden gebracht, controleerde de aanbieder de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigendom overneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Als we echter op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

3 auteursrechten en aanvullende auteursrechten:

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht.
Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende.
Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen.
Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd.
Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of verspreiden van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar.
Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
De presentatie van deze website in buitenlandse frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.